Σχεδιασμός και υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων

Η Premium Consulting συνεργάζεται με πολλούς φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα σε πολλές Ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές για την εκπόνηση συνεργατικών έργων μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Η εταιρεία αναλαμβάνει για λογαριασμό δημοσίων ή/ και ιδιωτικών φορέων τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση των ευρωπαϊκών έργων, ενώ σε πολλά από αυτά συμμετέχει και η ίδια ως διακρατικός εταίρος. Ενδεικτικά Προγράμματα στα οποία εξειδικεύεται η Premium Consulting είναι:

LIFE, Interreg MED, Interreg Europe, CEF, Erasmus+, HORIZON, διακρατικά – διασυνοριακά έργα (Interreg Ελλάδα – Ιταλία, Interreg Ελλάδα – Κύπρος, Interreg Danube) κ.ά.

Ειδικότερα οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Premium αφορούν σε:

  • Υπηρεσίες διερεύνησης, ενημέρωσης εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων, αναζήτησης εταίρων και δημιουργίας εταιρικού σχήματος κατά το στάδιο προετοιμασίας.
  • Υπηρεσίες διαχείρισης έργου (τόσο για τον επικεφαλής, όσο και για τους εταίρους του έργου), υλοποίησης εξειδικευμένων μελετών & μελετών αξιολόγησης, υλοποίησης δράσεων δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων κατά το στάδιο της υλοποίησης.
  • Υπηρεσίες συγγραφής της πρότασης και εκπόνησης του προϋπολογισμού, προ-αξιολόγησης, διοικητικής υποστήριξης μέχρι και την οριστική υποβολή.