Η εταιρεία

Σχετικά με την Premium Consulting

Από το 2006 μέχρι σήμερα, η Premium Consulting έχει καθιερωθεί ως μία από τις πλέον ολοκληρωμένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης τεχνικού συμβούλου, συμβουλευτικής ιδιωτικών επενδύσεων και εξειδικευμένων μελετών, αλλά και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων, με σημαντική δραστηριότητα εντός και εκτός Ελλάδας, με έδρα στην Αθήνα, την Κύπρο και το Μαυροβούνιο.

ΟΡΑΜΑ

Οραματικός στόχος της Premium Consulting είναι η σύνδεσή της με την έννοια της «βέλτιστης επιλογής» για Οργανισμούς του Δημοσίου και Φορείς Επιχειρηματικότητας του Ιδιωτικού Τομέα, που θέλουν να διαμορφώσουν στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης και να υλοποιήσουν αποτελεσματικά σχέδια εντασσόμενοι σε κατάλληλα προσαρμοσμένους χρηματοδοτικούς πόρους και εργαλεία.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

Η Premium Consulting «συστήνεται» ως αρωγός για όσους οικονομικούς φορείς ενδιαφέρονται να αναπτύξουν μακροπρόθεσμη στρατηγική διεύρυνσης των αποτελεσμάτων τους, προσαρμοζόμενοι στις απαιτήσεις της τοπικής και διεθνούς αγοράς και των τάσεων που εναλλάσσονται ταχύτατα και απαιτούν αντίστοιχη εγρήγορση και δράση.

Οι επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις. Δρώντας σε ένα διαρκώς οικονομικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον καλούνται να οικοδομήσουν πιο ανθεκτικούς οργανισμούς, μετατρέποντας τις αντιξοότητες σε ευκαιρίες με σκοπό την ανάπτυξή τους και τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των καταστατικών τους στόχων.

Για την Premium Consulting δεν υπάρχει «ενιαία λύση για όλους». Οι προκλήσεις είναι περίπλοκες και η στρατηγική κάθε οργανισμού αναπτύσσεται με ξεκάθαρο τρόπο προσαρμοσμένη τόσο στις απαιτήσεις του κάθε οργανισμού, όσο και στο ιδιαίτερο προφίλ των φορέων του.

Η Premium Consulting διαμορφώνει σε κάθε περίπτωση ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και προτάσεις για τους φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που απευθύνεται, με στόχο την εξατομικευμένη συμβουλευτική και προσαρμοσμένη επιλογή των βέλτιστων λύσεων ανά περίπτωση.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Premium Consulting υλοποιεί με επιτυχία, στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα:

 • Ευρωπαϊκά Έργα
 • Εθνικά Έργα
 • 
Εξειδικευμένες μελέτες: Διαγνωστικές, Στρατηγικού & Επιχειρησιακού σχεδιασμού, Αξιολόγησης, Σκοπιμότητας

 

Στον ιδιωτικό τομέα η εταιρεία έχει αναπτύξει με επιτυχία έργα και μελέτες σε όλους τους κλάδους του πρωτογενούς, του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα, όπως:

 • Τουρισμό
 • 
Ενέργεια
 • 
Διαχείριση Περιβάλλοντος
 • Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων
 • Ναυτιλία
 • Μεταφορές/ Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πληροφορική
 • Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών
 • 
Φάρμακα & Καλλυντικά
 • Ενδύματα

ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

Στην Κύπρο με έδρα τη Λεμεσό, με την επωνυμία Acorido Ltd. Εκτός των υπηρεσιών ανάπτυξης, διαχείρισης έργων και μελετών, η Acorido Ltd αναπτύσσει και παρέχει υπηρεσίες διαδικτυακής επιμόρφωσης προς τη ναυτιλιακή αγορά, έχοντας αναπτύξει την πιστοποιημένη από το American Bureau of Shipping και το Bureau Veritas πλατφόρμα online και offline σεμιναρίων Orion Training.

Στο Μαυροβούνιο με παρουσία στις πόλεις Bar και Podgorica μέσω της Premium Consulting Montenegro Ltd, η οποία παρέχει υπηρεσίες Συμβούλου, αλλά και σχεδιασμού και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Η Premium Consulting διευρύνει συνεχώς το διεθνές της δίκτυο συνεργασιών με συνεργασίες στην Ιταλία, στη Μάλτα, στην Ισπανία, στη Γερμανία, στις Βαλκανικές χώρες και στην Ινδία.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Τα στελέχη που αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό της Premium Consulting διαθέτουν σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών, ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε επιχειρήσεις και φορείς, βασιζόμενα στο μίγμα της θεωρητικής κατάρτισης, της πρακτικής εμπειρίας και της διαρκούς αναβάθμισης των γνώσεών τους.

Το προσωπικό της Premium Consulting αποτελείται κυρίως από οικονομολόγους, στατιστικούς αναλυτές και χωροτάκτες με μεταπτυχιακή και διδακτορική εξειδίκευση, ενώ η επιχείρηση συνεργάζεται με ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών διαφόρων συμπληρωματικών ειδικοτήτων, όπως, περιβαλλοντολόγοι, νομικοί, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, μηχανικοί υπολογιστών, αναλυτές συστημάτων κ.ά.