Ευρωπαϊκά προγράμματα

διαχείριση, τεχνικός σύμβουλος ή / και συμμετοχή