Μελέτες

για τον δημόσιο και ευρύτερο τομέα

Ναυτιλιακού Τομέα

 • Εκπόνηση Modules για Φοιτητές ναυτιλιακής κατεύθυνσης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «e-Shipping» του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος. Αναθέτουσα Αρχή – επικεφαλής εταίρος: Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας Κύπρου.
 • Εκπόνηση μελέτης για τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου με τίτλο: «Ιεράρχηση των αναγκών και προσδιορισμός των προδιαγραφών εξοπλισμού αναβάθμισης των υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου».
 • «Risk Assessment – Study of Crisis Management for the Heraklion Port Authority SA” under the project “Transnational Safe Port System (Cross – border Safe port – Network)» and acronym «SAFEPORT» Territorial Cooperation Program Greece – Cyprus 2007-2013. Contracting Authority: Port Authority of Heraklion

Εξωτερικές Εμπειρογνωμοσύνες

 • «Διαγνωστική ανάλυση αναγκών των ΜΜΕ του Δήμου Αθηναίων» στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και συνεργασιών», Αναθέτουσα Αρχή: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
 • «Εξωτερική Αξιολόγηση» της Πράξης «Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων»
 • «Εξωτερική Αξιολόγηση» της Πράξης «Πιλοτικά προγράμματα εναλλακτικά της φυλάκισης για παραβάτες χρήστες παράνομων ουσιών». Αναθέτουσα Αρχή: ΟΚΑΝΑ.
 • «Εξωτερική Αξιολόγηση» της Πράξης “Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων ΙΕΚ”. Αναθέτουσα Αρχή: ΙΝΕΔΙΒΙΜ
 • «Εξωτερική Αξιολόγηση» της Πράξης «Ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων». Αναθέτουσα Αρχή: ΕΟΠΠΕΠ.
 • «Εξωτερική Αξιολόγηση» του Υποέργου με α/α «02» και τίτλο «Κεντρικές Δράσεις για Διδακτορική Έρευνα του Πανεπιστημίου Πειραιώς», της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
 • «Εξωτερική Αξιολόγηση» της Πράξης «Ευ-κίνησις: ενίσχυση της προαγωγής υγείας στο εργασιακό περιβάλλον μέσω αθλητικής-κινητικής-αναψυχής».

Επιχειρησιακά Σχέδια

 • Δήμοι Περάματος, Δάφνης και Ύδρας

Άλλες μελέτες

 • Μελέτη Τεχνολογικών Εφαρμογών στην Κρήτη (Αναθέτων Φορέας: Αναπτυξιακή Ηρακλείου)
 • Μελέτη Τεχνολογικών Εφαρμογών και καλών πρακτικών στην Επαρχία Λάρνακας
 • «Μελέτη Τεχνολογικών Εφαρμογών» με Αρμόδιο Φορέα την ΕΤΑΛ ΑΕ
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου «Διαχείριση πλεονάσματος τροφίμων & γευμάτων προς όφελος ευπαθών κοινωνικών ομάδων» – Σχεδιασμός παρεμβάσεων για την αξιοποίηση του πλεονάσματος τροφίμων και την αναδιάθεσή τους σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες» (ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΚΟ)
 • «Θεματικός Τουρισμός & Τεχνολογικά Πάρκα» (Αναθέτουσα Αρχή: ΕΟΤ)
 • «Τουριστική ανάπτυξη νησιωτικών περιοχών» (Αναθέτουσα Αρχή: ΕΟΤ)
 • «Τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος σε τουριστικές επιχειρήσεις» (Αναθέτουσα Αρχή: ΕΟΤ)
 • «Εκπόνηση μελέτης σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»
 • «Εκπόνηση Μελέτης για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής αντιμετώπισης των δημογραφικών αλλαγών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»
 • «Μελέτη συμπεριφοράς στον τομέα του πολιτισμικού τουρισμού» (Αναθέτουσα Αρχή: Πολιτιστικό Δίκτυο Ανατολικής Μεσογείου – ΚΠ Interreg)
 • «Η προσαρμογή του Προγράμματος Jessica στην Ελλάδα» (Αναθέτουσα Αρχή: European Investment Bank)
 • Συμμετοχή στην Ομάδα Mελέτης σχεδιασμού της παρέμβασης και επιχειρησιακών σχεδίων εφαρμογής των Κέντρων Υποδοχής – υποστήριξης παιδιών στους Δήμους Γαστούνης, Κερατσινίου, Άνω Λιοσίων και Ξάνθης. (ΕΥΣΕΚΤ)