Μελέτες

για τον ιδιωτικό τομέα

  • Μελέτη Ανάλυσης, Καταγραφής και Παρουσίασης του Τομέα των Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (σε συνεργασία με το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιά).
  • Συμμετοχή στην Μελέτη με τίτλο: «Μελέτη για το Πρόγραμμα Οικονομικής Αναγέννησης της περιοχής του Περάματος Αττικής» (Περίοδος Αρχικής Εκπόνησης: 2005-2006», Επικαιροποίηση Σεπτέμβριος 2012).
  • Διερεύνηση των χαρακτηριστικών της αγοράς, των αδειών και της ανταγωνιστικότητας των ΦΔΧ στην Ελλάδα (σε συνεργασία με το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιά).
  • Εκπόνηση μελέτης εξωστρέφειας για τις επιχειρήσεις του κλάδου, της δράσης 1 «Μελέτη εφαρμογής» του ΚΕ.Α.ΕΠ. στο πλαίσιο της πράξης «Τέχνημα» της ομώνυμης Α.Σ.
  • Εκπόνηση Οικονομικοτεχνικής μελέτης με τίτλο: Πρόταση Κάλυψης Υδατικών Ελλειμμάτων των Άνυδρων Νησιών των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (Αφαλατώσεις Αιγαίου Α.Ε.).