Παράταση Υποβολών στο καθεστώς «Συνέργειες & Δικτυώσεις » του αναπτυξιακού N. 4399/2016

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στo καθεστώς «Συνέργειες & Δικτυώσεις » του αναπτυξιακού N. 4399/2016 παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2019.