Πιστοποίηση της Premium Cosnulting από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανακοίνωσαν ένα νέο πρόγραμμα που σκοπό έχει να βοηθήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη τους.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα ωφεληθούν άμεσα από το πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα πολύ ευρύ φάσμα τομέων, όπως θέματα στρατηγικής, επιχειρησιακών λειτουργιών, οικονομικής διαχείρισης, στρατηγικής marketing και προώθησης εξαγωγών.

Η διαχείριση του προγράμματος πραγματοποιείται από την EBRD με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών μέσω χρηματοδότησης από την ΕΕ και συμπληρωματικής συγχρηματοδότησης από την EBRD.

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος επιχειρήσεις τοπικής ιδιοκτησίας με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €50 εκατομμύρια και αριθμό εργαζομένων μέχρι 250 άτομα. Σε στενή συνεργασία με την EBRD, μία επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα θα πρέπει αρχικά να αξιολογήσει τις ανάγκες της και τις ευκαιρίες ανάπτυξής της. Στη συνέχεια η EBRD φέρνει σε επαφή την επιχείρηση με τοπικούς ή διεθνείς συμβούλους που μπορούν να προσφέρουν στην επιχείρηση εξειδικευμένες συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης τόσο στους συμβούλους όσο και στις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντάς με αυτόν τον τρόπο την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Η PREMIUM CONSULTING έχει λάβει ήδη τη πιστοποίηση και συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των εξειδικευμένων συμβούλων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).