Έκτακτη επιχορήγηση πληγέντων γουνεμπόρων

Στόχος της Δράσης είναι η στήριξη επιχειρήσεων του κλάδου των γούνινων και συναφών ειδών που έχουν πληγεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία και τις διεθνείς κυρώσεις προς τη Ρωσία. Η παρεχόμενη επιχορήγηση έρχεται να καλύψει με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, μελλοντικές λειτουργικές δαπάνες και αγορές πρώτων υλών προκειμένου να εξασφαλιστεί μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την συνέχιση των οικονομικών δραστηριοτήτων και της λειτουργίας των επιχειρήσεων, στηρίζοντας εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Η επιχορήγηση για κάθε ωφελούμενη επιχείρηση θα χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό (lump sum) για την παροχή ρευστότητας και την κάλυψη μελλοντικών αγορών πρώτων υλών και λειτουργικών δαπανών και μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 60.000,00€

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα γίνονται αποδεκτές από την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 μέχρι και την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

620Χ46ΜΤΛΡ-67Ρ_ΥΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΟΥΝΑ