Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” – Παράταση έως τις 15/5/2018

Παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρα 17:00, η  ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».