Νέα Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών στο Πρόγραμμα “Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων που επλήγησαν από πανδημία και φυσικές καταστροφές”

Έκτακτη ενίσχυση έως 18.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από πανδημία και φυσικές καταστροφές με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Ενισχυόμενες είναι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα, έχουν συσταθεί μέχρι και την 31.12.2021, παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 10% μεταξύ 2019 και 2021 και δραστηριοποιούνται σε μία από τις παρακάτω περιοχές:

 • Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, (Νομός Ευβοίας)
 • Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού (Νομός Ευβοίας)
 • Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου στον Δήμο Μινώα-Πεδιάδος (Νομός Ηρακλείου)
 • Δημοτικό Διαμέρισμα Δαμασίου, στον Δήμο Τυρνάβου (Νομός Λάρισας)
 • Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίου στον Δήμο Ελασσόνας (Νομός Λάρισας)
 • Δημοτικές Κοινότητες: Αμουρίου, Πραιτωρίου, Βλαχογιαννίου και Μαγούλας της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας (Νομός Λάρισας)
 • Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας (Νομός Ηλείας)
 • Δημοτικές Κοινότητες: Λάλα, Αχλαδινής, Δούκα και Νεμούτας της Δημοτικής Ενότητας Φολόης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (Νομός Ηλείας)
 • Δήμος Αργοστολίου (Νομός Κεφαλληνίας)
 • Δήμος Ληξουρίου (Νομός Κεφαλληνίας)
 • Δήμος Σάμης (Νομός Κεφαλληνίας)
 • Δήμος Ιθάκης (Νομός Κεφαλληνίας)
 • Δήμος Δυτικής Σάμου (Νομός Σάμου)
 • Δήμος Ανατολικής Σάμου (Νομός Σάμου)
 • Δημοτικές Κοινότητες: Βρίσας και Σταυρού της Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου του Δήμου Δυτικής Λέσβου (Νομός Λέσβου)

Ο υπολογισμός της επιχορήγησης διαμορφώνεται ως κατ’ αποκοπή ποσό του 50% του ετήσιου κόστους λειτουργίας. Το κόστος λειτουργίας αποτελείται από τις εξής κατηγορίες δαπανών:

 1. ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
 2. δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ,
 3. δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ),
 4. δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα/Δημιουργία ή/και Αναβάθμιση, κλπ.),
 5. δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,
 6. αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),
 7. μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

Οι υποβολές των αιτήσεων ξεκίνησαν την Παρασκευή 13 Μάϊου 2022 και θα γίνονται αποδεκτές μέχρι και την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

6ΑΜΤ46ΜΤΛΡ-ΧΓΧ_5ΗΤΡΟΠ ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ_ΠΛΗΤΤ ΦΚ