Νέα πλατφόρμα για τους ενδιαφερόμενους των νέων συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 19/01 τίθεται σε λειτουργία η νέα Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) για τους ενδιαφερόμενους των νέων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, εκ των οποίων κάποια αναμένεται να προκηρυχθούν άμεσα.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, θα πρέπει να ολοκληρώσετε την διαδικασία εγγραφής κάνοντας είσοδο στην πλατφόρμα https://opske.gr/el

Η διαδικασία εγγραφής φυσικών ή νομικών προσώπων γίνεται μέσω της χρήσης των προσωπικών κωδικών taxisnet.