Παράταση μέχρι τις 2/10/2018 της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ψηφιακό Αλμα»

Ανακοινώθηκε η πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση “Ψηφιακό Άλμα” σύμφωνα με την οποία δόθηκε παράταση μέχρι την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00 της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση.

Σημειώνεται ότι με την νέα τροποποίηση δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ενώ δε γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
Διευκρινίζεται ότι ως χώρος υλοποίησης της επένδυσης μπορεί να είναι είτε η έδρα της επιχείρησης είτε υποκατάστημα αυτής.

Δείτε την 1η Τροποποίηση εδώ