Προδημοσίευση Δράσεων Πράσινης Μετάβασης

Σας ενημερώνουμε ότι προδημοσιεύθηκαν οι Δράσεις Πράσινης Μετάβασης, οι οποίες αποσκοπούν στον Πράσινο Μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός , πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, καθώς και δαπάνες  για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 € έως και 1.000.000 € (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΚΑΚ).

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 € έως και 200.000 € (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis).

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις θα δοθούν με την Δημοσίευση των Δράσεων στις αρχές του έτους.

Προδημοσίευση Δράσεων Πράσινης Μετάβασης