Προκήρυξη του καθεστώτος “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας. Προβλέπονται αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, τα οποία μπορούν να ανέλθουν έως και 75%, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης.

Οι υποβολές των επενδυτικών σχεδίων θα γίνονται δεκτές από την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

New DevelopmentLaw 4887.2022 Support for Tourism Investments