Προκήρυξη του Καθεστώτος “Επιχειρηματικότητα 360” του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου ξεκίνησαν οι υποβολές για το Νέο Καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου με τίτλο «Επιχειρηματικότητα 360ο». Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν σημαντικούς τομείς της εθνικής οικονομίας και δεν εμπίπτουν στις λοιπές ειδικές κατηγορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360 – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ