Προκήρυξη του καθεστώτος “Μεταποίηση- Εφοδιαστική Αλυσίδα” του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της Μεταποίησης, πλην της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και της Εφοδιαστικής αλυσίδας. Προβλέπονται αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, τα οποία μπορούν να ανέλθουν έως και 75% με βάση την περιοχή εγκατάστασης.

Οι υποβολές των αιτήσεων ξεκίνησαν από την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και θα γίνονται αποδεκτές έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Μεταποίηση- Εφοδιαστική Αλυσίδα  – Ενημερωτικό  Σημείωμα