Πρόγραμμα «Ανάπτυξης Ψηφιακών Προϊόντων & Υπηρεσιών» της Δράσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού Ελλάδα 2.0

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» θα παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που εμπεριέχουν:

  • Προπαρασκευαστικές Δραστηριότητες (έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων)
  • Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών
  • Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης γίνονται αποδεκτές από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και μέχρι το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022.

Τα έργα που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 200.000€ έως 2.000.000€, ενώ το ύψος της επιδότησης μπορεί να ανέλθει έως και 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών