Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» της Δράσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού Ελλάδα 2.0

Προσφέρεται Επιδότηση 90% για την Προμήθεια Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών μέσω επιταγών-vouchers. Η επένδυση κυμαίνεται από 1.000 έως 20.000 ευρώ και διαμορφώνεται σύμφωνα με το μέγεθος της επιχείρησης σε Ε.Μ.Ε.

  • Επιλέξιμες θεωρούνται σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό και έχουν ιδρυθεί πριν την 01-01-2022
  • Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης για την ένταξη στο Πρόγραμμα υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και θα γίνονται αποδεκτές μέχρι την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

Σκοπός του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:
– Εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
– Αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας
– Ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
– Αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ