3η προκήρυξη για τη “Γενική Επιχειρηματικότητα” του Ν.4399/2016

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων ανοίγει σήμερα 27/12/2018  το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων για αιτήματα υπαγωγής  στον τρίτο κύκλο του καθεστώτος “Γενική Επιχειρηματικότητα” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Σημειώνεται ό,τι, η υπ’ αρ. 39383/21.12.2018 «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016» έχει διαβιβαστεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.