13 Ιούν | 2016

2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων στο πλαίσιο του προγράμματος “ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020”

2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020” Προθεσμία […]

περισσότερα