Προκήρυξη του καθεστώτος “Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια” του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

Προβλέπονται αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης έως 75%, σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης.

Οι υποβολές των επενδυτικών σχεδίων θα γίνονται αποδεκτές από την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 έως και την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ