11 Απρ | 2016

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους & την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Συνοπτικά οι σημαντικότερες τροποποιήσεις αφορούν στα εξής: Την προσθήκη των επιχειρήσεων με νομική μορφή ΝΕΠΑ (Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων […]

περισσότερα
11 Απρ | 2016

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Συνοπτικά οι σημαντικότερες τροποποιήσεις αφορούν στα εξής: Προσθήκη ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ στην Αναλυτική Πρόσκληση ως προς τη συμμετοχή ενός δυνητικού […]

περισσότερα
11 Φεβ | 2016

Προκήρυξη προγράμματος “Νεοφυής επιχειρηματικότητα”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά […]

περισσότερα
11 Φεβ | 2016

Προκήρυξη προγράμματος “Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων […]

περισσότερα