13 Ιούν | 2016

Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τα Προγράμματα “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ” και “Αναβάθμιση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει την παράταση των καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για […]

περισσότερα
25 Απρ | 2016

Ανακοίνωση παράτασης της περιόδου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη δράση “Νεοφυής επιχειρηματικότητα” μέχρι 24 Μαίου 2016

Η ανακοίνωση της παράτασης συνοδεύεται από σειρά τροποποιήσεων επί της προκήρυξης και της πρώτης τροποποίησης αυτής, σημαντικότερη εκ […]

περισσότερα
15 Απρ | 2016

2η τροποποίηση του προγράμματος “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης”

Συνοπτικά οι σημαντικότερες τροποποιήσεις αφορούν στα εξής: Την παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης μέχρι την Τρίτη […]

περισσότερα
13 Απρ | 2016

Παράταση υποβολής για το πρόγραμμα “Ενίσχυση της αυτοπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης” έως την Τρίτη 10/5/16

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει ότι, μετά το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από το […]

περισσότερα
11 Απρ | 2016

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους & την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Συνοπτικά οι σημαντικότερες τροποποιήσεις αφορούν στα εξής: Την προσθήκη των επιχειρήσεων με νομική μορφή ΝΕΠΑ (Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων […]

περισσότερα
11 Απρ | 2016

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Συνοπτικά οι σημαντικότερες τροποποιήσεις αφορούν στα εξής: Προσθήκη ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ στην Αναλυτική Πρόσκληση ως προς τη συμμετοχή ενός δυνητικού […]

περισσότερα
11 Φεβ | 2016

Προκήρυξη προγράμματος “Νεοφυής επιχειρηματικότητα”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά […]

περισσότερα