7 Οκτ | 2022

Προκήρυξη του καθεστώτος “Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια” του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, της αλιείας […]

περισσότερα
7 Οκτ | 2022

Προκήρυξη του καθεστώτος “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη […]

περισσότερα
7 Οκτ | 2022

Προκήρυξη του καθεστώτος “Μεταποίηση- Εφοδιαστική Αλυσίδα” του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της Μεταποίησης, πλην της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων […]

περισσότερα
7 Οκτ | 2022

Πρόγραμμα «Ανάπτυξης Ψηφιακών Προϊόντων & Υπηρεσιών» της Δράσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού Ελλάδα 2.0

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες και […]

περισσότερα