4 Ιούλ | 2016

Πρόσκληση ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ: Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Δημοσιεύτηκε και παραμένει ανοιχτή έως 20/9/2016 η πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την υποβολή προτάσεων […]

περισσότερα