+ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ergasiagiatourismo

Πράξη: +εργασία στον τουρισμό
Συντονιστής εταίρος Α.Σ.: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ Μ.Κ.Ο.
Λοιπά μέλη Α.Σ.: Premium Consulting, Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, ΚΕ.Α.ΕΠ., ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ.
Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης τοπικής αγοράς εργασίας.
Συμμετοχή στην Υλοποίηση της δράσης συμβουλευτική απασχόλησης.