ΨΑΡΙΣΤΟΝ

psariston

Εκσυγχρονισμός επιχείρησης “ΨΑΡΙΣΤΟΝ” στο πλαίσιο του προγράμματος για την ενίσχυση ΜΜΕ στον τομέα του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.
Πηγή Χρηματοδότησης: Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας